Pedagogia

Acompanyament respectuós

El nostre objectiu és el de co-construir (infants – adults; educadors – famílies; escola – entorn), a través de l’experiència diària i la reflexió, un model de convivència que respecti els processos de creixement i desenvolupament d’infants i adults, en col·laboració i coordinació amb el nostre entorn natural, social i cultural. D’aquesta manera, i tenint en compte la triada «jo – altre – entorn» considerem que, amb la subtil intenció implícita que pugui emergir del Ser de cadascú, és necessari acompanyar a tres nivells:

CORPORAL
EMOCIONAL
COGNITIU

Període d’adaptació

La incorporació dels nens i les nenes al projecte és un «espai-temps-relació» clau per a l’infant, per a la família i per al projecte. Com tota transició, aquest període té moments agradables i d’altres de dolorosos. La manera com ho plantegem i les formes que acordem posar en marxa ajudaran que tots ells es visquin de manera natural o, al contrari, que paguem un alt preu emocional, tant per part de les famílies com per part dels infants. D’aquesta manera, esmercem una gran dedicació per a fer que aquest període, també a tres nivells (cos – emoció – cognició) i no exempt de crisis, sigui un moment d’aprenentatge i de creixement per a educadors, pels infants i per a les seves famílies.

Tallers i racons

El mot taller ens suggereix tasca, activitat o treball que l’adult, o un infant més capaç, proposa amb la finalitat que els infants visquin certes idees emmarcades dins el currículum, dins d’un centre d’interès o dins d’un projecte de treball, en un temps concret i determinat, i en els espais destinats a aquest efecte.

Els infants, segons el seu moment evolutiu i el seu procés de desenvolupament, trien participar en el taller que, prèviament, s’ha contextualitzat amb unes normes i objectius clars i concrets.

Seguint la drecera constructivista, entenem l’organització de l’aula en racons com una possibilitat de millorar les condicions que fan possible la participació activa de l’infant en la construcció dels seus coneixements. Els diferents racons proven d’abraçar els continguts curriculars (llengües, medi, expressió corporal, matemàtiques, joc, llenguatges plàstics, etc.) i tenir en compte tots i cadascun dels llenguatges infantils. Alhora, l’acompanyament dels infants a nivell corporal, emocional i cognitiu ens porta a tenir en compte aquests tres nivells a l’hora de preparar, definir i organitzar cada racó.

Lliure circulació

El Submarí Lila aposta per la lliure circulació dels infants pels diferents espais temàtics de l’escola. Aquesta metodologia persegueix diferents objectius:

1. Convertir tots els espais de l’escola en espais d’aprenentatge. No només s’aprèn a l’aula sinó que qualsevol espai pot facilitar aprenentatges i descobriments. 

2.. Facilitar el treball interdisciplinar. Lluny d’estructurar l’horari en assignatures, fragmentant així les disciplines, qualsevol competència es treballa a través de múltiples temes, perspectives diferents i materials diversos.

3. Promoure l’autonomia. Permetent i afavorint que l’infant transiti autònomament pels diferents espais de l’escola per tal de completar els exercicis i reptes plantejats al seu pla de treball quinzenal.

Treball per projectes

El treball per projectes permet que l’infant treballi diferents intel·ligències i habilitats competencials de manera transversal i alhora aplicada. El treball per projectes no és un apèndix en el dia a dia a l’escola sinó que és veritablement un eix vertebrador en l’etapa de primària al Submarí Lila.

La dinàmica de funcionament dels projectes implica sempre treball en equip, participació directa de l’infant en la tria i disseny del projecte, investigació i creació d’un producte o contingut final.

El treball per projectes té sobretot per vocació el foment de la capacitat d’investigació (fer-se preguntes i indagar les possibles i/o múltiples solucions), de l’autogestió de temps i recursos, de la capacitat de planificar i projectar en temps diferit i del treball cooperatiu.

Autoavaluació i tutories

La visió del Submarí Lila parteix de que l’educació està al servei de l’infant, per tant, la rendició de comptes ha de ser, per damunt de tot, del propi infant cap a ell mateix. Entenem que l’autoconsciència del procés d’aprenentatge és una eina molt potent i necessària per a facilitar l’autonomia i l’empoderament de l’infant. A partir de carpetes/dossiers i de l’agenda, intentem facilitar que l’infant pugui prendre consciència de l’evolució que ha seguit al llarg del curs. Facilitant així que s’adoni de què aprèn i que l’aprenentatge és per a ell i no per a tercers.

Paral·lelament, intentem que el vincle entre el tutor i l’infant sigui estret i de confiança, propiciant així que els espais de tutoria i seguiment no només siguin entre escola i família sinó que l’infant en sigui el principal participant. D’aquesta manera, el seguiment i avaluació són a tres bandes: infant – escola – família.

Interacció amb l’entorn – projecte Parc

Seguint amb la línia de lliure circulació i de conversió de tots els escenaris en potencials espais d’aprenentatge, la interacció amb el medi natural dels voltants és molt estreta. Els infants fan sortides de camp amb freqüència setmanal.

El 2017 el Submarí Lila va dur a terme el projecte “Un parc, un pati, un espai per florir” en què a través del micromecenatge es va finançar una sèrie d’accions de millora i adequació dels espais exteriors de l’escola i el parc municipal adjacent. Pots veure aquí el vídeo promocional que ho detalla.

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

Darrera versió disponible del document del projecte educatiu de la nostra escola: