La Cooperativa

El Submarí Lila està format per un conjunt d’educadors i famílies que vetllen per acompanyar de manera atenta i respectuosa els processos d’aprenentatge que apareixen entre infants, mares i pares durant la criança. La mirada resta posada no només en els infants sinó també en les mares i pares, entenent que el procés de creixement és compartit.

El Submarí Lila està vertebrat per un espai educatiu diari per a infants i un ventall d’espais de trobada i treball per a adults on aquestes famílies poden posar en comú necessitats, desplegar aprenentatges i compartir inquietuds.

La implicació de les famílies en l’activitat del Submarí Lila és cabdal, no només pel fet de participar d’aquest conjunt de propostes per a adults, sinó també per ocupar-se de la gestió i finançament del projecte educatiu.