Acompanyament respectuós


El nostre objectiu és el de coconstruir (infants – adults; educadors – famílies; escola – entorn), a través de l’experiència diària i la reflexió, un model de convivència que respecti els processos de creixement i desenvolupament d’infants i adults, en col·laboració i coordinació amb el nostre entorn natural, social i cultural. D’aquesta manera, i tenint en compte el triada «jo – altre – entorn» considerem que, amb la subtil intenció implícita que pugui emergir el Ser de cadascú, és necessari acompanyar a tres nivells:

  • Corporal
  • Emocional
  • Cognitiu

Projecte Educatiu de Centre (PEC)


Durant l’any 2016 l’equip educatiu del Submarí va formalitzar el document del projecte educatiu de la nostra escola que aquí compartim amb vosaltres.

pec novembre 2015

También tenemos un resumen del proyecto educativo en castellano que puedes consultar aquí:
proyecto_submari_lila_resumen

Gracias.

Període d’adaptació


 La incorporació dels nens i les nenes al projecte és un «espai-temps-relació» clau per a l’infant, per a la família i per al projecte. Com tota transició, aquest període, té moments agradables i d’altres de dolorosos. La manera com ho plantegem i les formes que acordem posar en marxa ajudaran que, tots ells, es visqui de manera natural o, al contrari, que paguem un alt preu emocional, tant per part de les famílies com per part dels infants. D’aquesta manera, esmercem una gran dedicació per a fer que aquest període, també a tres nivells (cos – emoció – cognició), i no exempt de crisis, sigui un moment d’aprenentatge i de creixement per a nosaltres, pels infants i per a les seves famílies.

Tallers i Racons


El mot taller ens suggereix tasca, activitat o treball que l’adult, o un infant més capaç, proposa amb la finalitat que els infants visquin certes idees emmarcades dins el currículum, dins d’un centre d’interès o dins d’un projecte de treball, en un temps concret i determinat, i en els espais destinats a aquesta efecte.

Els infants, segons el seu moment evolutiu i el seu procés de desenvolupament, trien participar en el taller que, prèviament, s’ha contextualitzat amb unes normes i objectius clars i concrets.

 Seguint la drecera constructivista, entenem l’organització de l’aula en racons com una possibilitat de millorar les condicions que fan possible la participació activa de l’infant en la construcció dels seus coneixements. Els diferents racons proven d’abraçar els continguts curriculars (llengües, medi, expressió corporal, matemàtiques, joc, llenguatges plàstics, etc.) i tenir en compte tots i cadascun dels llenguatges infantils. Alhora, l’acompanyament dels infants a nivell corporal, emocional i cognitiu ens porta a tenir en compte aquests tres nivells a l’hora de prepara, definir i organitzar cada racó.