L’Equip Educatiu


L’equip educatiu és el conjunt de persones adultes que conviuen, en el dia a dia, amb els infants. Són els responsables dels funcionament dels diferents centres educatius de la cooperativa. Es relacionen amb els infants confiant en la seva capacitat d’ésser autònoms en comunitat; els acompanyen amb respecte en el seu procés de creixement i aprenentatge, i, alhora, en tenen cura. A més, l’equip fa el seguiment dels processos de cada infant, i elabora propostes d’acompanyament per a cada nen i nena conjuntament amb la famíla. Al mateix temps, l’equip educatiu vetlla pel seu propi procés i creixement, com a individus i com a grup.