Qui som


El Submarí Lila per a l’atenció i el respecte als processos de vida, Societat Cooperativa Catalana Limitada, és una societat Cooperativa d’Ensenyament mixta de treball associat i de consumidors i usuaris, l’objecte de la qual és:

Procurar i organitzar qualsevol mena d’activitat escolar, formativa, pedagògica, docent o d’educació en el lleure, seguint la metodologia pedagògica del Submarí Lila, en alguna branca del saber o de la formació tècnica, artística, científica, humanista, pedagògica, esportiva o d’altres, i també prestar serveis que facilitin l’activitat educativa i docent, com la venda de material, la pràctica de l’esport, l’organització de formacions (cursos, tallers, etc.), la creació de centres d’educació en el lleure, la creació de grups de criança, espais familiar, escoles de pares i mares, o els serveis de cuina i transport, entre d’altres.

Aquesta activitat educativa es du a terme per mitjà dels seus socis/es treballadors/es segons les seves capacitacions professionals, així com per a la participació dels seus socis consumidors i també a través de la col·laboració amb altres associacions i cooperatives i iniciatives que puguin representar una millora social, cultural i d’assistència a la infantesa en general.