Qui som


El Submarí Lila per a l’atenció i el respecte als processos de vida, Societat Cooperativa Catalana Limitada, és una societat Cooperativa d’Ensenyament mixta de treball associat i de consumidors i usuaris, l’objecte de la qual és:

Procurar i organitzar qualsevol mena d’activitat escolar, formativa, pedagògica, docent o d’educació en el lleure, seguint la metodologia pedagògica del Submarí Lila, en alguna branca del saber o de la formació tècnica, artística, científica, humanista, pedagògica, esportiva o d’altres, i també prestar serveis que facilitin l’activitat educativa i docent, com la venda de material, la pràctica de l’esport, l’organització de formacions (cursos, tallers, etc.), la creació de centres d’educació en el lleure, la creació de grups de criança, espais familiar, escoles de pares i mares, o els serveis de cuina i transport, entre d’altres.

Aquesta activitat educativa es du a terme per mitjà dels seus socis/es treballadors/es segons les seves capacitacions professionals, així com per a la participació dels seus socis consumidors i també a través de la col·laboració amb altres associacions i cooperatives i iniciatives que puguin representar una millora social, cultural i d’assistència a la infantesa en general.

Les famílies


 El Submarí Lila està format per un conjunt de famílies i educadors que vetllen per acompanyar de manera atenta i respectuosa els processos d’aprenentatge que apareixen entre infants, mares i pares durant la criança.

La mirada resta posada no només en els infants sinó també en les mares i pares, entenent que el procés de creixement és compartit.

El Submarí Lila està vertebrat per un espai educatiu diari per a infants i un ventall d’espais de trobada i treball per a adults on aquestes famílies poden posar en comú necessitats, desplegar aprenentatges i compartir inquietuds.

La implicació de les famílies en l’activitat del Submarí Lila és cabdal, no només pel fet de participar d’aquest conjunt de propostes per a adults, sinó també per ocupar-se de la gestió i finançament del projecte educatiu.

L’Equip Educatiu


L’equip educatiu és el conjunt de persones adultes que conviuen, en el dia a dia, amb els infants. Són els responsables dels funcionament dels diferents centres educatius de la cooperativa. Es relacionen amb els infants confiant en la seva capacitat d’ésser autònoms en comunitat; els acompanyen amb respecte en el seu procés de creixement i aprenentatge, i, alhora, en tenen cura. A més, l’equip fa el seguiment dels processos de cada infant, i elabora propostes d’acompanyament per a cada nen i nena conjuntament amb la famíla. Al mateix temps, l’equip educatiu vetlla pel seu propi procés i creixement, com a individus i com a grup.