Tallers


El mot taller ens suggereix tasca, activitat o treball que l’adult, o un infant més capaç, proposa amb la finalitat que els infants visquin certes idees emmarcades dins el currículum, dins d’un centre d’interès o dins d’un projecte de treball, en un temps concret i determinat, i en els espais destinats a aquesta efecte.

Els infants, segons el seu moment evolutiu i el seu procés de desenvolupament, trien participar en el taller que, prèviament, s’ha contextualitzat amb unes normes i objectius clars i concrets.