Racons


 Seguint la drecera constructivista, entenem l’organització de l’aula en racons com una possibilitat de millorar les condicions que fan possible la participació activa de l’infant en la construcció dels seus coneixements. Els diferents racons proven d’abraçar els continguts curriculars (llengües, medi, expressió corporal, matemàtiques, joc, llenguatges plàstics, etc.) i tenir en compte tots i cadascun dels llenguatges infantils. Alhora, l’acompanyament dels infants a nivell corporal, emocional i cognitiu ens porta a tenir en compte aquests tres nivells a l’hora de prepara, definir i organitzar cada racó.