Període d’adaptació


 La incorporació dels nens i les nenes al projecte és un «espai-temps-relació» clau per a l’infant, per a la família i per al projecte. Com tota transició, aquest període, té moments agradables i d’altres de dolorosos. La manera com ho plantegem i les formes que acordem posar en marxa ajudaran que, tots ells, es visqui de manera natural o, al contrari, que paguem un alt preu emocional, tant per part de les famílies com per part dels infants. D’aquesta manera, esmercem una gran dedicació per a fer que aquest període, també a tres nivells (cos – emoció – cognició), i no exempt de crisis, sigui un moment d’aprenentatge i de creixement per a nosaltres, pels infants i per a les seves famílies.