Acompanyament respectuós


El nostre objectiu és el de coconstruir (infants – adults; educadors – famílies; escola – entorn), a través de l’experiència diària i la reflexió, un model de convivència que respecti els processos de creixement i desenvolupament d’infants i adults, en col·laboració i coordinació amb el nostre entorn natural, social i cultural. D’aquesta manera, i tenint en compte el triada «jo – altre – entorn» considerem que, amb la subtil intenció implícita que pugui emergir el Ser de cadascú, és necessari acompanyar a tres nivells:

  • Corporal
  • Emocional
  • Cognitiu