El Submarí Lila és una Cooperativa Mixta d’Ensenyament formada per socis/es col·laboradors/es, consumidors/es i socis treballadors/es. Aquests són, respectivament, les persones que s’apropen i volen formar part del projecte, les mares i pares dels infants i el personal administratiu i docent que conforma l’Equip Educatiu.

El Submarí Lila és una cooperativa autogestionada i autofinançada que s’organitza de manera assembleària i participativa. Els Òrgans de govern són L’Assemblea General i El Consell Rector. L’Assemblea és l’òrgan sobirà des d’on es co-construeix el projecte i és el màxim ens decisori. Els socis membres de la cooperativa tenen l’obligació d’assistir-hi, així com de formar part de manera activa d’alguna de les Comissions de treball. Per la seva part, l’Equip Educatiu funciona de manera autònoma mantenint un diàleg periòdic amb les famílies.

Com a Cooperativa, seguim els 7 Principis Cooperativistes:

  1. Portes obertes.
  2. Gestió democràtica.
  3. Participació econòmica: aportació, risc que genera la implicació i l’apropiació.
  4. Autonomia i independència.
  5. Formació i informació.
  6. Cooperació entre cooperatives.
  7. Interès per la comunitat.