El Submarí Lila és una escola d’infantil i primària ubicada a El Milà (Alt Camp).

La línia pedagogia del projecte educatiu està centrada en l’acompanyament respectuós a l’infant, tenint en compte els seus ritmes i una educació integral cognitiva-emocional-corporal.

Línies generals de funcionament:

 • Rol dels educador dels espais com a acompanyants de processos
 • Ràtios Baixes
 • Educació integral cognitiva-emocional-corporal
 • Participació de les famílies en el dia a dia
 • Adaptació als espais amb acompanyament familiar
 • Atenció a la diversitat i respecte dels ritmes
 • Anglès procés d’aprenentatge natural
 • Treball de consciència corporal
 • Acompanyament emocional
 • Cura en la distribució dels espais i els ambients de treball

L’activitat de l’escola dóna servei a infants de 2 a 12 anys i es duu a terme en 3 espais.

Oliveres (2 i 3 anys)

Per a infants de 2 i 3 anys. Es caracteritza per:
 • Ràtio: 5 infants / 1 educador
 • Ubicat a la natura, espai relaxat
 • Autonomia i exploració, joc espontani
 • Acompanyament atent transició casa-escola
 • Atenció curosa als cuidatges
 • Horari de 9:00H a 13:30H.

Oliveres, el dia a dia. Fragments d’atenció 1. Recull d’imatges, reflexions i testimonis de l’activitat pedagògica amb els infants més menuts. 50 pàgines. Preu 15 €. Disponible a secretaria@submarilila.cat

Cirerer (3 a 6 anys)

Per a infants de 3 a 6 anys. Es caracteritza per:
 • Ràtio: 8 infants / 1 educador
 • Acompanyament emocional
 • Sortides de descoberta de l’entorn
 • Propostes cognitives, corporals i artístiques
 • Acompanyament respectuós inici lectoescriptura
 • Horari de 9:00H a 14:00H.

Cirerer, el dia a dia. Fragments d’atenció 2. Recull d’imatges, reflexions i testimonis de l’activitat pedagògica amb els infants en l’etapa d’educació infantil. 50 pàgines. Preu 15 €. Disponible a secretaria@submarilila.cat

Alzina (6 a 12 anys)

Per a infants de 6 a 12 anys. Escola de primària reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es caracteritza per:
 • Ràtio: 12 infants / 1 educador
 • Acompanyament emocional
 • Sortides de descoberta de l’entorn
 • Pla de treball per afavorir l’autogestió i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge
 • Treball per projectes
 • Grups interedats
 • Aprenentatge interdisciplinar
 • Horari de 9:00H a 14:00H.