Ser Soci/a de la Cooperativa


La Cooperativa està formada per socis/es col·laboradors/es, consumidors/es i socis treballadors/es.  El Socis/es Treballadors són els docents i el personal administratiu. Els Socis/es Consumidor/es, són les mares i els pares dels infants que van a un dels 3 espais del projecte educatiu: Alzina (primària), Cirerer (infantil 2on cicle) i Oliveres (infantil 1er cicle).  Els socis col·laboradors són aquells que s’apropen al projecte, en volen formar part, i no porten infants al projecte.  El primer pas per a formar part de la Cooperativa és fer-se soci/a col·laborador/a

El Drets i Deures com a soci cooperativista estan recollits en els nostres Estatuts. Aquí destaquem el següent:

– Obligació d’assistir a l’Assemblea General, òrgan sobirà de la Cooperativa, i que per tant co-construeix el projecte amb la resta de socis

– Obligació de romandre com a soci/a durant un mínim d’un any

– Participar a l’autogestió de la Cooperativa, formant part d’alguna de les Comissions de Treball. En aquest moment: Administració, Informàtica, Benvinguda, Materials Pedagògics, Obres i Manteniment, Comunicació, Festes, Formació i Ecologia

 

Altres avantatges de ser socis/es col·laboradors

– Participar en les activitats obertes a totes les persones sòcies, com poden ser les festes de final de trimestre o les jornades de consciència. També tenim un Grup de Consum impulsat per sòcies de la Cooperativa.

– Descomptes en les formacions organitzades per la Cooperativa.

 

Per ser Socis/es Col·laboradors/es cal haver passat pel següent protocol:

  • primera reunió amb la Comissió de Benvinguda
  • sol·licitud de segona reunió i nova trobada amb la Comissió
  • sol·licitud de documentació i entrega de la mateixa
  • aprovació de la sol·licitud per part del Consell Rector
  • L’aportació al Capital Social de la Cooperativa és de 250€ per soci/a, retornables en el moment en el que se sol·licita la baixa (segons protocol establert i la seva darrera valoració aprovada per l’Assemblea).

Els passos a seguir en el moment de fer-se Socis/es Consumidors/es són els següents:

1) ambdós tutors han de passar a ser socis consumidors (del servei de la Cooperativa, és a dir el projecte educatiu).  Això té una doble implicació econòmica: aportació de cada un de 250 € més, al capital social de la Cooperativa, i avalar, amb la resta de persones sòcies, el crèdit que actualment té la Cooperativa, en la proporció corresponent.

2) s’ha d’omplir tota la documentació per a inscriure el/els vostre/es infant/s al projecte:
– Fitxa d’Inscripció i autorització de sortides

– Autorització sobre els Drets d’Imatge

– Ús de Recursos d’Internet (només a primària)

– Protocol en cas d’accidents

– Còpia de la targeta sanitària del vostre(s) infant(s)

3) Haver llegit el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC)

4) Llegir la Carta de Compromís amb el Projecte Educatiu, que cal portar signada a la primera reunió d’intercanvi del curs.

 

Si us interessa fer-vos Soci/a de la Cooperativa, ompliu el formulari de l’apartat Contacte.