Ser Soci/a de la Cooperativa


La Cooperativa està formada per socis/es col·laboradors/es, consumidors/es i socis treballadors/es.  El Socis/es Treballadors són els docents i el personal administratiu. Els Socis/es Consumidor/es, són les mares i els pares dels infants que van a un dels 3 espais del projecte educatiu: Alzina (primària), Cirerer (infantil 2on cicle) i Oliveres (infantil 1er cicle).  Els socis col·laboradors són aquells que s’apropen al projecte, en volen formar part, i no porten infants al projecte.  El primer pas per a formar part de la Cooperativa és fer-se soci/a col·laborador/a

El Drets i Deures com a soci cooperativista estan recollits en els nostres Estatuts. Aquí destaquem el següent:

– Obligació d’assistir a l’Assemblea General, òrgan sobirà de la Cooperativa, i que per tant co-construeix el projecte amb la resta de socis

– Obligació de romandre com a soci/a durant un mínim d’un any

– Participar a l’autogestió de la Cooperativa, formant part d’alguna de les Comissions de Treball. En aquest moment: Administració, Informàtica, Benvinguda, Materials Pedagògics, Obres i Manteniment, Comunicació, Festes, Formació i Ecologia

 

Altres avantatges de ser socis/es col·laboradors

– Participar en les activitats obertes a totes les persones sòcies, com poden ser les festes de final de trimestre o les jornades de consciència. També tenim un Grup de Consum impulsat per sòcies de la Cooperativa.

– Descomptes en les formacions organitzades per la Cooperativa.

 

Per ser Socis/es Col·laboradors/es cal haver passat pel següent protocol:

  • primera reunió amb la Comissió de Benvinguda
  • sol·licitud de segona reunió i nova trobada amb la Comissió
  • sol·licitud de documentació i entrega de la mateixa
  • aprovació de la sol·licitud per part del Consell Rector
  • L’aportació al Capital Social de la Cooperativa és de 250€ per soci/a, retornables en el moment en el que se sol·licita la baixa (segons protocol establert i la seva darrera valoració aprovada per l’Assemblea).

Els passos a seguir en el moment de fer-se Socis/es Consumidors/es són els següents:

1) ambdós tutors han de passar a ser socis consumidors (del servei de la Cooperativa, és a dir el projecte educatiu). 

2) s’ha d’omplir tota la documentació per a inscriure el/els vostre/es infant/s al projecte:
– Fitxa d’Inscripció i autorització de sortides

– Autorització sobre els Drets d’Imatge

– Ús de Recursos d’Internet (només a primària)

– Protocol en cas d’accidents

– Còpia de la targeta sanitària del vostre(s) infant(s)

3) Haver llegit el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC)

4) Llegir i assumir la Carta de Compromís amb el Projecte Educatiu.

 

Si us interessa fer-vos Soci/a de la Cooperativa, ompliu el formulari de l’apartat Contacte.