Els Espais del Projecte Educatiu. Etapes.


 

 

Educació infantil. Oliveres (infantil 1er cicle) i Cirerer (infantil 2on cicle)

Oliveres:  El grup dels més petits (l’equivalent a P2) compta amb unes instal·lacions pròpies i segregades, adaptades a la seva etapa evolutiva. Té capacitat per 12 infants i funciona en horari compactat de 9:00 a 12:30. La ràtio adult/ infant és d’un per quatre.

Cirerer : creat el 2008, és el primer projecte amb què va comptar el Submarí Lila. És un espai de funcionament diari ubicat al nucli d’El Milà (Alt Camp) on hi assisteixen els infants de 3 a 5 anys ( l’equivalent a P3, P4 i P5) . Té capacitat per trenta-sis infants i funciona en horari compactat  de 9-13:00. La ràtio adult/ infant és d’un per set.

Escola de primària.

L’Alzina :  inaugurada el curs 2014-15, ha sigut el projecte més suat i anhelat del Submarí Lila. Està ubicada a El Milà (Alt Camp) i té capacitat per a 72 infants (12 infants per curs). Funciona en horari compactat (9-14h). La ràtio adult/infant és d’un per dotze

A més, el Submarí Lila ha arrencat altres projectes com:

Pedagoscopi: Mostra de cinema d’Educació en col·laboració amb Fundació Catalunya-La Pedrera i Anima’t assoc. cultural.

Formació de famílies: Periòdicament s’organitzen accions formatives adreçades a sòcies i no sòcies de la cooperativa.

Suport a la formació de professionals: S’han realitzat diversos convenis de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.

Voluntariat: Xarxa de persones que volen donar suport al projecte educatiu i interessades en aprendre la nostra manera de fer i d’estar a l’escola