Projecte Voluntariat


Des del curs escolar 2014-2015 a la Cooperativa Submarí Lila estem construint una xarxa de persones voluntàries que puguin donar suport al nostre projecte. Aquestes voluntàries, entenem, són persones interessades en aprendre la nostra manera de fer i d’estar a l’escola.

A la nostra escola, donem molta importància a l’acompanyament corporal, emocional i cognitiu dels infants, ja que considerem que l’equilibri i l’harmonia entre cos – emocions – pensaments és la base perquè la persona es desenvolupi i creixi. Per tal de poder dur a terme aquest tipus d’acompanyament necessitem de la Presència de suficients adults, amb la finalitat de dur a terme una atenció individualitzada de qualitat.

Qui pot ser voluntària?

 • Mares, pares o familiars d’infants que venen a la nostra escola
 • Persones que, inicialment, no tenen cap vincle amb nosaltres i estan interessades en conèixer el projecte i participar-hi.
 • Que sentin que estan en moment personal adequat en el que es plantegen un acompanyament més integral de la persona, com fem a l’escola.
 • Que disposi d’almenys un dia a la setmana per fer de voluntària, en un principi nosaltres recomanem la continuïtat d’un curs escolar.

Quins passos cal seguir per ser voluntària?

 • Enviar un correu a la coordinació del projecte coordinació@submarilila.cat , la coordinadora pedagògica i la responsable del projecte de voluntaris es posaran en contacte amb tu per acordar una trobada.
 • En la trobada es compartirà el funcionament del nostre projecte i els diferents possibilitats de intervenció en el projecte de voluntariat. A la vegada que també es recollirà l’interès de la persona voluntària.
 • En el cas que sigui inici de curs hi ha la possibilitat de participar en una formació organitzada per a tots els voluntaris.
 • Durant tres o quatre setmanes hi ha una període d’observació sense intervenció per tal de poder observar com estem amb els infants, com els acompanyem i com és el nostre dia a dia.
 • Després d’aquesta observació es fa trobada amb la coordinadora pedagògica per tal de compartir l’observació, els dubtes i sensacions. Aquí conjuntament es valorarà com s’inicia el voluntariat i es concretaran les tasques a fer.
 • Es signa un document de compromís.

Durant la seva participació :

 • Trobada cada dia de 8:30 a 9:00, amb l’equip educatiu de l’espai on realitza el voluntariat per rebre indicacions i informació en relació al dia en qüestió.
 • Trimestralment hi haurà una trobada de voluntaris i coordinació per tal de compartir l’experiència.
 • Els voluntaris podran compartir els dubtes i necessitats que sorgeixin en el dia a dia amb les coordinadores de cada espai.
 • La referent del projecte de voluntaris farà suport i acompanyament en tot el que calgui.

La persona voluntària ens ofereix la seva Presència, el seu Ser i Estar. Nosaltres, a canvi, no podem oferir-li diners. Ara bé, i com que entenem que és important l’equilibri entre el donar i el rebre, li oferim el següent:

 • Un descompte en totes les formacions externes que organitzem des de l’escola.
 • Tutories individualitzades amb ella coordinadora pedagògica de l’escola, o amb la coordinadora de l’equip educatiu de l’espai on realitza el voluntariat. D’aquesta manera, si una voluntària ho necessita, pot sol·licitar una tutoria individualitzada amb ela coordinadora o amb la responsable d’equip on pugui demanar suport, explicacions concretes sobre aspectes observats en el dia a dia, actuacions concretes dels adults acompanyants… Un espai on resoldre dubtes, i completar les experiències viscudes en el dia a dia de l’escola amb aspectes teòrics i pràctics que puguin ajudar la persona voluntària.