Organització i Òrgans


 

El Submarí Lila  és una Cooperativa Mixta d’Ensanyament formada per socis/es col·laboradors/es, consumidors/es i socis treballadors/es. Aquets són respectivament les persones que s’apropen i volen formar part del projecte, les mares i pares dels infants i el personal administratiu i els docents que formen l’Equip Educatiu.  Aquest darrer  s’encarrega de conduir l’activitat diària amb els infants en els tres programes/cicles/etapes del projecte educatiu: Alzina (primària), Oliveres (infantil 1er cicle) i Cirerer (infantil 2on cicle)

L’Equip Educatiu funciona de manera autònoma mantenint un diàleg periòdic amb les famílies.  Hi ha dos espais de trobada per a adults que serveixen de pont entre educadors i famílies alhora que permeten la reflexió col·lectiva i el compartir experiències. De manera regular al llarg del curs es duen a terme els espais d’Intercanvi família-escola i l’espai d’Acompanyament de famílies. En el cas del primer, es tracten temes pedagògics del funcionament del projecte i amb la voluntat de coordinar la tasca pedagògica que es fa a casa per part de mares i pares amb la del projecte educatiu. Pel que fa al segon, l’equip pedagògic acompanya temes i dubtes que proposen les famílies.

Per complementar aquesta activitat regular, també hi ha jornades de formació per a mares i pares i socis/es col·laboradors/es, la majoria obertes a professionals així com a persones interessades. (consultar formació)

El Submarí Lila és una cooperativa  autogestionada i autofinançada que s’organitza de manera assembleària i participativa. Els Òrgans de govern són L’Assamblea General i El Consell Rector. L’Assemblea és l’òrgan sobirà des d’on es co-construeix el projecte i és el màxim ens decisori. Els socis membres de la cooperativa tenen l’obligació d’assistir-hi, així com de formar part de manera activa d’alguna de les Comissions de treball.

En aquest moment les comissions són:

  • Administració
  • Informàtica
  • Benvinguda
  • Economia
  • Materials pedagògics
  • Obres i Manteniment
  • Comunicació
  • Festes
  • Formació
  • Ecologia

 

El Consell Rector, és l’Òrgan de representació i govern de la cooperativa, és escollit per l’Assemblea i esta format per dos socis treballadors i dos socis consumidors.

Com a Cooperativa, seguim els 7 Principis Cooperativistes: 1)Portes obertes, 2) Gestió democràtica, 3) Participació econòmica: aportació, risc que genera la implicació i l’apropiació, 4) Autonomia i independència, 5) Formació i informació, 6) Cooperació entre cooperatives, 7) Interès per la comunitat