Funcionament


El Submarí Lila està format per un conjunt de famílies i educadors que vetllen per acompanyar de manera atenta i respectuosa els processos d’aprenentatge que apareixen entre infants, mares i pares durant la criança. La mirada resta posada no només en els infants sinó també en les mares i pares, entenent que el procés de creixement és compartit.

El Submarí Lila està vertebrat per un espai educatiu diari per a infants i un ventall d’espais de trobada i treball per a adults on aquestes famílies poden posar en comú necessitats, desplegar aprenentatges i compartir inquietuds.

La implicació de les famílies en l’activitat del Submarí Lila és cabdal, no només pel fet de participar d’aquest conjunt de propostes per a adults, sinó també per ocupar-se de la gestió i finançament del projecte educatiu.

Organització i Òrgans


 El Submarí Lila  és una Cooperativa Mixta d’Ensanyament formada per socis/es col·laboradors/es, consumidors/es i socis treballadors/es. Aquets són respectivament les persones que s’apropen i volen formar part del projecte, les mares i pares dels infants i el personal administratiu i els docents que formen l’Equip Educatiu.  Aquest darrer  s’encarrega de conduir l’activitat diària amb els infants en els tres programes/cicles/etapes del projecte educatiu: Alzina (primària), Oliveres (infantil 1er cicle) i Cirerer (infantil 2on cicle)

L’Equip Educatiu funciona de manera autònoma mantenint un diàleg periòdic amb les famílies.  Hi ha dos espais de trobada per a adults que serveixen de pont entre educadors i famílies alhora que permeten la reflexió col·lectiva i el compartir experiències. De manera regular al llarg del curs es duen a terme els espais d’Intercanvi família-escola i l’espai d’Acompanyament de famílies. En el cas del primer, es tracten temes pedagògics del funcionament del projecte i amb la voluntat de coordinar la tasca pedagògica que es fa a casa per part de mares i pares amb la del projecte educatiu. Pel que fa al segon, l’equip pedagògic acompanya temes i dubtes que proposen les famílies.

Per complementar aquesta activitat regular, també hi ha jornades de formació per a mares i pares i socis/es col·laboradors/es, la majoria obertes a professionals així com a persones interessades. (consultar formació)

 

El Submarí Lila és una cooperativa  autogestionada i autofinançada que s’organitza de manera assembleària i participativa. Els Òrgans de govern són L’Assamblea General i El Consell Rector. L’Assemblea és l’òrgan sobirà des d’on es co-construeix el projecte i és el màxim ens decisori. Els socis membres de la cooperativa tenen l’obligació d’assistir-hi, així com de formar part de manera activa d’alguna de les Comissions de treball.

En aquest moment les comissions són:

  • Administració
  • Informàtica
  • Benvinguda
  • Economia
  • Materials pedagògics
  • Obres i Manteniment
  • Comunicació
  • Festes
  • Formació
  • Ecologia

 El Consell Rector, és l’Òrgan de representació i govern de la cooperativa, és escollit per l’Assemblea i esta format per dos socis treballadors i dos socis consumidors.

Com a Cooperativa, seguim els 7 Principis Cooperativistes: 1)Portes obertes, 2) Gestió democràtica, 3) Participació econòmica: aportació, risc que genera la implicació i l’apropiació, 4) Autonomia i independència, 5) Formació i informació, 6) Cooperació entre cooperatives, 7) Interès per la comunitat

Els Espais del Projecte Educatiu. Etapes.


 Educació infantil. Oliveres (infantil 1er cicle) i Cirerer (infantil 2on cicle)

Oliveres:  El grup dels més petits (l’equivalent a P2) compta amb unes instal·lacions pròpies i segregades, adaptades a la seva etapa evolutiva. Té capacitat per 12 infants i funciona en horari compactat de 9:00 a 12:30. La ràtio adult/ infant és d’un per quatre.

Cirerer : creat el 2008, és el primer projecte amb què va comptar el Submarí Lila. És un espai de funcionament diari ubicat al nucli d’El Milà (Alt Camp) on hi assisteixen els infants de 3 a 5 anys ( l’equivalent a P3, P4 i P5) . Té capacitat per trenta-sis infants i funciona en horari compactat  de 9-13:00. La ràtio adult/ infant és d’un per set.

Escola de primària.

L’Alzina :  inaugurada el curs 2014-15, ha sigut el projecte més suat i anhelat del Submarí Lila. Està ubicada a El Milà (Alt Camp) i té capacitat per a 72 infants (12 infants per curs). Funciona en horari compactat (9-14h). La ràtio adult/infant és d’un per dotze

A més, el Submarí Lila ha arrencat altres projectes com:

Pedagoscopi: Mostra de cinema d’Educació en col·laboració amb Fundació Catalunya-La Pedrera i Anima’t assoc. cultural.

Formació de famílies: Periòdicament s’organitzen accions formatives adreçades a sòcies i no sòcies de la cooperativa.

Suport a la formació de professionals: S’han realitzat diversos convenis de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.

Voluntariat: Xarxa de persones que volen donar suport al projecte educatiu i interessades en aprendre la nostra manera de fer i d’estar a l’escola