En quin adult creiem?


Creiem en un adult que accepta sense reserves l’infant i la seva capacitat d’ésser autònom en comunitat. Això implica que és l’infant qui indica el camí a seguir durant el conviure educatiu, triant allò que ell necessita en cada moment.
L’Infant és qui assumeix la responsabilitat de prendre decisions i de donar interpretacions.
L’adult confia en l’infant i en el seu impuls intern vers al creixement i el desenvolupament. L’adult en tot moment respecta el ritme i el moment de l’infant, sense anticipar-se, ja que això permet que l’infant prengui la gestió de sí mateix.
Aquesta actitud activa i no directiva és càlida i propera. Això permet generar un clima emocional on l’infant es senti segur, relaxat i acceptat. Alhora, persegueix que l’infant es respecti i s’accepti a si mateix, als altre i a l’entorn.

Deja un comentario