Educar Acompanyant

EDUCAR ACOMPANYANT                                                   Curs 2016-2017

Formació en acompanyament respectuós a la infància

Programa de formació que presenta els elements principals que caracteritzen la tasca educativa del Submarí Lila. És una formació presencial i interactiva estructurada en 6 jornades temàtiques, amb una durada total de 48h.

Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La cooperativa educativa El Submarí Lila és un col·lectiu de famílies i educadors que treballa des del 2008 a la recerca de maneres de fer, pensar i sentir respectuoses amb els infants. La seva activitat es concentra al poble d’El Milà (Alt Camp), on hi duu a terme un projecte educatiu que acull infants des dels 2 als 12 anys (cicles d’educació infantil i primària).

DESTINATARIS

Programa de formació obert a tothom, especialment dirigit a famílies amb infants de 0 a 12 anys i professionals de l’educació o el lleure que treballin amb infants.

FORMADORS

Elena Granell. Educadora al Submarí Lila. Diplomada en Educació Social, animadora sociocultural i Practitioner PNL. 9 anys d’experiència amb infants i adolescents en risc d’exclusió social en centres d’acolliment de menors.

 

Mireya Huguet. Educadora al Submarí Lila. Diplomada en Magisteri d’Educació Primària, 10 anys treballant en l’àmbit social i l’educació, com a monitora, directora i coordinadora d’equips. 6 anys d’experiència en la formació d’adults en l’educació en el lleure.

 

Toni Sànchez. Educador al Submarí Lila. Diplomat en Magisteri d’Educació Primària i llicenciat en Psicopedagogia. Professor superior de música. Més de 20 anys d’experiència en l’educació amb infants i adults. Membre del comitè d’educació de Tarragona de la FCN (Fundació Claudio Naranjo), actualment cursant el programa SAT.

Anna Alsinet. Educadora al Submarí Lila. Diplomada en Treball Social. Formada en psicologia sistèmica, en estratègies i mètodes de resolució de conflictes i en acompanyament per a infants segons Pikler (Fundació Lóczy, Hongria).

PROGRAMA

1- El dia a dia al Submarí Lila

Facilita: Toni Sànchez.

Data: 15/10/2016

 

Qüestions de fons. Què passa en el dia a dia de l’escola? Com van esdevenint les relacions (jo – altre – entorn)? Per què passa allò que passa?

L’entorn. Què entenem per entorn preparat? Tipus de perills i amenaces. Seguretat física, emocional i cognitiva. Com es preparen els entorns? Per què és important preparar entorns?

Materials. Què és un material? Materials estructurats i no-estructurats. Quina és la relació que s’estableix entre l’infant i el material? Per què és important la interacció amb els materials?

Temps. Què vol dir organitzar el dia temporalment? Ritmes i rutines. Quina és la relació de l’infant amb el temps? Funció ordenadora. Per què el temps ordena i assegura l’infant?

Referències

Pedagògiques: Rebeca Wild, Loris Malaguzzi, Maria Montessori i Jaen Piaget.

Altres: Humberto Maturana, Francisco Varela i Juan Rof Carballo.

 

2- L’atenció plena en l’educació

Facilita: Elena Granell i Anna Alsinet.

Data: 17/12/2016

Qüestions de fons. Què és l’atenció plena? A què i a qui dirigim la nostra atenció no-dividia? De quina manera es posa en pràctica? Per què “atenció plena” i “acompanyament infantil”?

Zones d’atenció. Dins. Fora. Zona intermèdia.

Característiques d’aquest tipus d’atenció. Acceptació incondicional i no-judici. Escolta i compassió (estar a la vora d’allò que hi ha). Autenticitat.

Referències

Pedagògiques: Emmi Pikler i Rebeca Wild.

Altres: Thich Nhat Hanh i Claudio Naranjo

 

3- Les necessitats de l’infant

Facilita: Elena Granell.

Data: 28/01/2017

Qüestions de fons. Què són les necessitats?

Necessitats i desitjos. Quina funció desenvolupen? Com les satisfem? Per què esdevé fonamental atendre-les?

Tipus. Motores. Sensorials. Emocionals. Cognitives. Transcendents

Cicle de necessitats.

Paper de l’adult / Paper de l’infant. Autoregulació infantil i assistència adulta. Autonomia infantil i servei adult. Observació.

Referències

Pedagògiques: Rebeca Wild, Emmi Pikler, Loris Malaguzzi, Maria Montessori, Jean Piaget, Lev Vigotsky

Altres: Claudio Naranjo, Wilhelm Reich

 

4- El propòsit de l’educador

Facilita: Toni Sànchez i Mireya Huguet.

Data: 25/02/2017

Qüestions de fons. Què fa l’adult? Com i quan intervé? Per què s’intervé?

Funcions generals. Sostenidora. Alliberadora. Ordenadora

Acompanyar processos. Què és un procés de vida i què vol dir acompanyar-lo? Com s’acompanya: verbal i no-verbalment. Nivells d’acompanyament. Per què és important acompanyar els processos dels infants?

Referències

Pedagògiques: Rebeca Wild, Lev Vigotsky, Maria Montesssori, Celestin Freinet

Altres: Carl Rogers, Humberto Maturana, Juan Rof Carballo, Claudio Naranjo, Donald Winnicott

5- Els límits

Facilita: Mireya Huguet i Elena Granell.

Data: 22/04/2017

Qüestions de fons. Què són els límits? Com s’apliquen? Per què en fem ús?

Membranes. Física. Emocional. Cognitiva

Diferències. Normes i límits. Diferències i usos

Seguretat i desenvolupament.

Amor i límits. La necessària construcció del vincle. Què entenem per Amor?

Paper de l’adult / Paper de l’infant. Llenguatge personal. Responsabilitat versus Llibertat.

Els límits, les normes i l’emergència de l’ètica. L’ètica espontània. L’ètica analítica

Referències

Pedagògiques: Rebeca Wild, Jean Piaget, Emmi Pikler, Maria Montessori

Altres: Humberto Maturana, Francisco Varela, Claudio Naranjo, John Bowlby, Jasper Juul

6- L’aprenentatge

Facilita: Mireya Huguet.

Data: 27/05/2017

Qüestions de fons. Què és aprendre? Com aprenem? Per què aprenem? Tipus i nivells d’aprenentatge.

Aprenentatge i desenvolupament.

Aprenentatges, intel·ligències, capacitats i competències.

Paper de l’adult / Paper de l’infant.

Acompanyar aprenentatges.

L’aprenentatge des de l’enfocament constructivista.

Referències

Pedagògiques: Jerome Bruner, David Ausubel, Jean Piaget, Lev Vigotsky, Celestin Freinet, Ovide Decroly i John Dewey.

Altres: Humberto Maturana, Francisco Varela, Gregory Bateson

DETALLS

Certificació Programa reconegut com a formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El programa està reconegut amb 60 hores de formació (48h presencials i 12h no presencials). Altrament, cada sessió solta està reconeguda amb 10h (8h presencials i 2h no presencials).

Calendari Dissabtes 15/10, 17/12, 28/01, 25/02, 22/04, 27/05. Horari de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30.

Lloc Les sessions es realitzaran a l’espai l’Alzina (centre d’educació primària del Submarí Lila) d’El Milà (Alt Camp). Adreça: Plaça de l’Ésglésia s/n. 43143 El Milà.

Preu Programa complet: 450€ no socis / 315€ socis Sessions soltes: 90€ no socis / 63€ socis

Per a inscripcions adreceu-vos a formacio@submarilila.cat.